Correctietekens

Voor het corrigeren van teksten kan het beste gebruik worden gemaakt van onderstaande standaard-correctietekens. De Nederlandse correctietekens zijn genormeerd in NEN 632.

Onderstaande lijst is niet compleet, maar bevat wel de belangrijkste tekens.

De correcties kunnen met behulp van een verwijsteken worden geplaatst, maar ook direct in de tekst als daar plaats voor is. Schrijf de correcties in een opvallende kleur.

letters of woorden verwijderen

spatie invoegen

woorden samenvoegen

woorden samenvoegen met koppelstreepje

naar volgende regel brengen

naar vorige regel halen

in lijn brengen (verticaal en naar rechts toe)

in lijn brengen (horizontaal, naar beneden)

omcirkelde tekst in andere stijl wijzigen, respectievelijk in vet, cursief, kapitalen, onderkasten en superieuren. Bestaat ook voor inferieuren (inf), romein (rom), kleinkapitalen (kk) en suitspatiëren (spat).

nieuwe regel of alinea

woord invoegen

meer wit invoegen, kan ook verticaal gebruikt worden

minder wit ertussen, kan ook verticaal gebruikt worden

geen nieuwe regel of alinea

woorden omdraaien

correctie niet uitvoeren

verwijstekens, ook combinaties en gedraaide versies van tekens zijn mogelijk

Voorbeeld

De correcties kunnen met behulp van een verwijsteken worden geplaatst, maar ook direct in de tekst als daar plaats voor is. Schrijf de correcties in een opvallende kleur.

Correctietekens-ongecorrigeerd
correctietekens-gecorrigeerd