Leveringsvoorwaarden

Voor alle transacties gelden de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 2 juli 2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. U kunt de leveringsvoorwaarden hier downloaden.