Ruparo

Ontwerp en Digitaal drukwerk

Correctietekens

Correctietekens

Voor het corrigeren van teksten kan het beste gebruik worden gemaakt van onderstaande standaard-correctietekens. De Nederlandse correctietekens zijn genormeerd in NEN 632.

Onderstaande lijst is weliswaar niet compleet, maar bevat wel de belangrijkste tekens.

letters of woorden verwijderen
spatie invoegen
woorden samenvoegen
woorden samenvoegen met koppelstreepje
naar volgende regel brengen
naar vorige regel halen
in lijn brengen (vertikaal en naar rechts toe)
in lijn brengen (horizontaal, naar beneden)
omcirkelde tekst in andere stijl wijzigen, respectievelijk in vet, cursief, kapitalen, onderkasten en superieuren. Bestaat ook voor inferieuren (inf), romein (rom), kleinkapitalen (kk) en suitspatiëren (spat).
nieuwe regel of alinea
woord invoegen
meer wit invoegen, kan ook vertikaal gebruikt worden
minder wit ertussen, kan ook vertikaal gebruikt worden
geen nieuwe regel of alinea
woorden omdraaien
correctie niet uitvoeren
verwijstekens, ook combinaties en gedraaide versies van tekens zijn mogelijk

 

Voorbeeld

De correcties kunnen met behulp van een verwijsteken worden geplaatst, maar ook direct in de tekst als daar plaats voor is. Schrijf de correcties in een opvallende kleur. Stuur liever geen ingewikkelde of grote correcties per fax.